Публична покана с предмет: "Ремонт на роториите Г1 и Г2 и подмяна на изолацията на тоководещите възли в ТР "София Изток"" , с приложение

2014-06-06
Публична покана с предмет: "Ремонт на роториите Г1 и Г2 и подмяна на изолацията на тоководещите възли в ТР "София Изток"" , с приложение

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)