Намаляване на ефекта от хидравличните удари - 05.06.2014г.

2014-06-05

Публична покана с предмет:„Техническо обследване с предложение за вида и местата за монтаж на инсталация за намаляване на ефекта от хидравличните удари в ТР „София”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)