Двигател за валопревъртащо устройство -23.05.2014г.

2014-05-23

Публична покана с предмет: „Доставка на двигател за валопревъртащо устройство на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)