Открита процедура с предмет: "Контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли и тръбопроводи в централите на "Топлофикация София" ЕАД

2014-05-22

Открита процедура с предмет: "Контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи  от котли и тръбопроводи в централите на "Топлофикация София" ЕАД с 3  обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)