Съобщение 20.05.2014 г.

2014-05-20

Открита процедура с предмет: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" EАД, необходими за период от 12 месеца обособени в 7 обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)