Публична покана с предмет: "Абонаментен сервиз и поддръжка на охранителни средства и системи

2014-05-15

 Публична покана с предмет: "Абонаментен сервиз и поддръжка на охранителни средства и системи на  "Топлофикация София" ЕАД за срок от две години"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)