Периодични доставки на канцеларски материали

2014-05-10

Открита процедура с предмет: "Периодични доставки на канцеларски материали, копирна хартия, хартиени продукти и оригинални консумативи за печатащи и копирни устройства за период от две години за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД с три обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)