Доставка на на 340 тона 96 % натриева основа - първо качество за нуждите на ТР "София"

2014-05-09

Открита процедура с предмет: "Доставка на на 340 тона 96 % натриева основа - първо качество за нуждите на  ТР "София" и ТР "София Изток"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)