Публична покана с предмет: "Доставка на промит кварцов пясък за цех "Химичен" на ТР "София" и ВОЦ "Хаджи Димитър"" , с приложение

2014-05-09

Публична покана с предмет: "Доставка на промит
кварцов пясък за цех "Химичен" на ТР "София" и ВОЦ "Хаджи Димитър"" , с приложение

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)