Доставка на сървърна техника - 30.04.2014г.

2014-04-30

Открита процедура с предмет:"Доставка на сървърна техника, комуникационно оборудване и внедряване на софтуер за бази данни и виртуална сървърна среда"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)