Съобщение 30.04.2014 г

2014-04-30

Решение конкурс за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)