Метрологична проверка- 28.04.2014г.

2014-04-28

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Последваща метрологична проверка през 2014 година на топломери и водомери на „Топлофикация София” ЕАД, обособена в шест позиции”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)