Публична покана с предмет: "Доставка на промит кварцов пясък за цех "Химичен" на ТР "София" и ВОЦ "Хаджи Димитър", с приложения

2014-04-15

Публична покана с предмет: "Доставка на промит кварцов пясък за цех "Химичен" на ТР "София" и ВОЦ "Хаджи Димитър",  с приложения:

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)