Санитарни и хигиенни материали - 09.04.2014г.

2014-04-09

Публична покана с предмет: "Поетапна доставка на санитарни и хигиенни материали и консумативи за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД за период от 12 месеца"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)