Въоръжена физическа охрана - 08.04.2014г.

2014-04-08

Открита процедура с предмет: "Осигуряване на въоръжена физическа охрана на обекти на "Топлофикация София"  ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)