Международно сертифицирано дружество - 04.04.2014г.

2014-04-04

Публична покана с предмет:  "Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да
извършва стоков контрол на територията  на Република България", с две приложения.

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)