Измервания и мониторинг на емисии на вредни вещества - 24.03.2014г.

2014-03-24

Публична покана с предмет:
"Техническо поддържане и сервиз на системи за непрекъснати измервания и мониторинг на емисии на вредни вещества в изходящите димни газове с две обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)