Техническо обслужване и текущ ремонт на 7 броя автокрана - 06.03.2014г.

2014-03-06

Публична покана с предмет: ''Функционални месечни, тримесечни проверки и сервизно техническо обслужване и текущ ремонт на 7 броя автокрана, 1 брой бордови автомобил с кран  и 1 брой автовишка'',  собственост на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)