Отдаване под наем на железопътен участък - 17.02.2014г.

2014-02-17

Конкурс за отдаване под наем на железопътен участък, с площ 0,908 км., част от индустриалния ж.п. клон на гара „Искър”, до стрелка 105, гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6, представляващ част от капитала на „Топлофикация София” ЕАД
 

Документите може да изтеглите тук