Изготвяне на доклад за ОВОС - 15.01.2014г.

2014-01-15

Публична покана  с предмет: "Изготвяне на доклад за ОВОС и оценка по чл. 99а от ЗООС за използване на НДНТ на инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползтворяване на RDF отпадък", с приложения

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)