Верификация на емисии на парникови газове - 10.01.2014г.

2014-01-10

Публична покана с предмет: "Верификация на емисии на парникови газове за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)