Популяризиране чрез онлайн медии на промените в нормативната база - 02.01.2014г.

2014-01-02

 Публична покана с предмет: "Разработване на стратегия и програма за представяне и популяризиране чрез новите онлайн медии на промените в нормативната база, свързана с предоставяната от "Топлофикация София" ЕАД услуга и за комуникация с клиентите в социалните мрежи и онлайн форумите", с технически спецификации
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)