Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности -20.12.2013г.

2013-12-20

Открита процедура с предмет: "Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности на водогрейни котли ОЦ
"Люлин"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)