Водомери за студена вода - 27.12.2013г.

2013-12-27

Открита процедурас предмет: Доставка на водомери за студена вода за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)