Eлектрическа енергия от координатор - 27.12.2013г.

2013-12-27

Открита процедура с предмет: Доставка на електрическа енергия от координатор на балансираща група за нуждите на  "Топлофикация София" ЕАД

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)