4 455 тона разсол технически - 20.12.2013г.

2013-12-20

Открита процедура с предмет: "Доставка на 4 455 тона разсол технически-пречистен за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)