Mодули за обучение и тренинг - 20.12.2013г.

2013-12-20

Публична покана с предмет: "Разработване и реализация на модули за обучение и тренинг на служителите на "Топлофикация  София" ЕАД, ангажирани с информационното, търговското, правното и  техническото обслужване на клиентите, с оглед повишаване качеството на обслужване на клиентите и подобряване на  диалога с тях", заедно с  техническа спецификация към нея.

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)