Специализиран софтуер - 18.12.2013г.

2013-12-18

Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:
"Доставка, внедряване и последващо обучение на специализиран софтуер за инфраструктурно  проектиране на конструкции за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)