Ултразвукови топломери - 18.12.2013г.

2013-12-18

Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:
"Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане, ръчно преносими терминали за отчитане на топломерите в абонатните станции и софтуер за обработка на отчетите в поделенията на компанията"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)