Депониране на строителни отпадъци - 18.12.2013г.

2013-12-18

Публична покана с предмет: "Депониране на строителни отпадъци получени след ремонтна дейност в обектите на „Топлофикация София” ЕАД с код 17 09 04 и наименование „Смесени отпадъци от строителство и събаряне различни от упоменатите в 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03” и земни маси"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)