Съобщение 05.12.2013г.

2013-12-05

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Ремонт на стоманобетонни димоходи на ВК ст.№1, ВК ст.№2, ВК ст.№3 и ВК ст.№4 в ОЦ „Люлин”
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че отварянето и оповестяването наценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата, ще се проведе на 09.12.2013 г. от 11:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412. В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.