Доставка на технологична и аварийна система за известяване на възникнали събития

2013-11-29

Публична покана с предмет: „Доставка на технологична и аварийна система за известяване на възникнали събития на технологични параметри на ПГ Ст. № 7, ПГ Ст. № 8 и мазутно стопанство в ТЕЦ „София”

  Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)