Метални капаци и неметални капаци - 27.11.2013г.

2013-11-27

Публична покана с предмет: "Доставка на метални капаци, неметални капаци и стоманобетонни пръстени за ревизионни шахти за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, в три обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)