Депониране на строителни отпадъци - 21.11.2013г.

2013-11-21

Публична покана с предмет:  "Депониране на строителни отпадъци, получени след ремонтна дейност в обектите на "Топлофикация София" ЕАД с код 17 09 04 и наименование "Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упменатите в 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03" и "земни маси"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)