Превоз на сменен и ремонтен персонал на ОЦ "Люлин"

2013-11-04

Документация за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на член 14, ал. 3 от Закона за обществени поръчки с предмет: "Превоз на сменен и ремонтен персонал на ОЦ "Люлин" за срок от 2 (две)  години"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)