Съобщение (17.08.2009)

2009-08-17

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД обявява процедура за възлагане на малка обществена поръчка съгласно чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП при следните условия: 1. Обект на малката обществена поръчка: “Закупуване на портативен импулсен рентгенов апарат с технически параметри – максимално анодно напрежение – 160 kV и максимален аноден ток – 5 mA “ 2. Адрес за изпращане на офертите – гр. София 1528, ул. “Димитър Пешев” № 6, ТР”София Изток”, на вниманието на инж. Петър Димитров