Доставка на средства за измерване на пултовете на генераторите в ТР "София Изток"

2013-10-30
Публична покана с предмет:

"Доставка на средства за измерване на пултовете на генераторите в ТР "София Изток"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)