Доставка на електронни регулатори за ниво в барабана на ПГ

2013-10-30

Публична покана с предмет: „Доставка на електронни регулатори за ниво в барабана на ПГ Ст.№ 6 и основни бойлери /ОБ/ на БУ №№ 2 и 3 в ТЕЦ „София”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)