Ремонт на сгради - 18.10.2013г.

2013-10-18

Публична покана с предмет: "Ремонт на сгради и конструкции собственост на "Топлофикация София" ЕАД с три обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)