Подмяна на топлинната изолация и металната обшивка - 16.10.2013г.

2013-10-16

Публична покана с предмет:  "Подмяна на топлинната изолация и металната обшивка на мазутен резервоар №5 във ВОЦ "Инжстрой""

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)