Абонамент пожароизвестителни инсталации - 08.10.2013г.

2013-10-08

Публична покана с предмет: "Абонаментно поддържане, сервиз и периодична проверка на пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации, с три обособени позиции  за срок от една година"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)