12 000 литра кондициониращ реагент - 08.10.2013г.

2013-10-08

Публична покана с предмет: "Доставка на 12 000 литра кондициониращ реагент за мрежова вода на топлопреносната мрежа на  „Топлофикация София" ЕАД"
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)