Стационарни акумулаторни батерии - 02.10.2013г.

2013-10-02

Публична покана с предмет:„Доставка и подмяна на два броя стационарни акумулаторни батерии за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)