Измерване разход на газ, пара и вода - 01.10.2013г.

2013-10-01

Публична покана с предмет:"Доставка на средства и системи за измерване разход на газ, пара и вода за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД с четири обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)