Резервни части за димни и въздушни вентилатори - 27.09.2013г.

2013-09-27

Публична покана с предмет: "Доставка на резервни части за димни и въздушни вентилатори за енергийни котли за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД с две обособени позиции" / и приложения /

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)