Ремонт на резервоар - 25.09.2013г.

2013-09-25

Обществена поръчка, възлгана чрез публична покана с предмет:Ремонт на резервоар за солен регенерационен разтвор (РСРР) в ТР
"София Изток" / с приложение/ .

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)