Обществени поръчки, обявени от „Топлофикация София” ЕАД

2009-08-12


 
 

предмет Краен срок за подаване на оферта Отваряне на офертите
1. „Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия  от потребители на „Топлофикация  София” ЕАД 12.08.2009 г. –  12:00 ч. 12.08.2009 г. – 13:00 ч.;
2. „Ремонт на ротора на генератор № 1 и проверка на бандажни пръстени в ТР „София Изток” 24.08.2009 г. –  17:00 ч. 25.08.2009 г. –  11:00 ч.
3. „Подмяна на димогарен сноп и задна камера за парни котли в ОЦ „Люлин”  към ТР „Люлин” с две обособени позиции” 27.08.2009 г. –  17:00 ч. 28.08.2009 г. –  10:00 ч.
4. „Ремонт на 5 броя въздухоструйни прекъсвачи в ОРУ 110 kV на ТЕЦ „София” 01.09.2009 г. –  17:00 ч. 02.09.2009 г. от 10:00 ч.
5. „Подмяна системи  за защита и сигнализация на ТГ № 6, обособена в позиция 1 и позиция 2” 03.09.2009 г. –  17:00 ч. 04.09.2009 г. –  11:00 ч.;
6. „Подмяна коминно  тяло във ВОЦ „Хаджи Димитър” на ТР „София” 03.09.2009 г. –  17:00 ч. 04.09.2009 г. - 11:00 ч.
7. „Ремонт на изравнител усреднител в ПСОВ на ТЕЦ „София” 09.09.2009 г. –  17:00 ч. 10.09.2009 г. –  10:00 ч.;
8. „Доставка на копирна  хартия, хартиени ролки и изделия  от хартия за период от дванадесет месеца за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с две обособени позиции” 10.09.2009 г. –  17:00 ч. 11.09.2009 г. –  10:00 ч.;
9. „Ремонт на турбогенератор № 4 в ТР „София Изток” 24.09.2009 г. –  17:00 ч.; 25.09.2009 г. –  10:00 ч.;
10. „Възстановяване на топлинна изолация на надземен топлофикационен  тръбопровод ІV-та Люлинска топломагистрала” 28.09.2009 г. –  17:00 ч. 29.09.2009 г. – 10:00 ч.
11. „Доставка н  а292 тона 96 % натриева основа първо качество за нуждите на ТР „София” и ТР „София Изток” 05.10.2009 г. –  17:00 ч. 06.10.2009 г. –  10:00 ч.