Сервизно обслужване на системи - 23.09.2013г.

2013-09-23

Публична покана  с предмет:"Сервизно обслужване на системи за задвижване с променлива честота (VFD)  към ел. двигателите на мрежови помпи за срок от 2/две/ години, с две обособени позиции" / с приложения/
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)