Ремонт на стоманобетонни димоходи - 18.09.2013г.

2013-09-18

Документация за провеждане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:
"Ремонт на стоманобетонни димоходи на ВК ст.№1, ВК ст.№2, ВК ст.№3 и ВК
ст.№4 в ОЦ "Люлин"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)