Въвеждане в експлоатация на прекъсвачи - 20.09.2013г.

2013-09-20

Документация за обществена поръчка, възлагана  чрез открита процедура с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД в 3 обособени позиции"
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)